• gkcoachpraktijk@gmail.com

Mindfulness ASS

Mindfulness ASS

autisme mindfulness training (AMT)
Gestructureerde concrete technieken voor stresshantering voor werknemers met autisme

 

 

 

 

 

De voordelen voor uw bedrijf:

  1. Preventieve werking met als gevolg:

* minder ziekteverzuim en dus vermindering van de ziektekosten;
* het voorkomt dat werknemer burned-out raakt;
* de werknemer kan op de werkplek oefeningen inzetten;
* de werknemer voelt zich vitaler en is hierdoor productiever;
*  de werknemer heeft meer keuzemogelijkheden voor stresshantering en
* de werknemer ervaart minder stress door meer rust;
* de training biedt uw werknemer duurzame handvatten aan;

  1. GK Coachpraktijk biedt uw bedrijf een totaalpakket.

Om bovenstaande positieve factoren te bestendigen, is het verstandig om medewerkers naast te coachen. Dit heeft de volgende voordelen:

* de werknemer her- en erkent signalen van overprikkeling;
* de werknemer kan concrete oefeningen inzetten voor stresshantering;
* de verschillende oefeningen variëren tussen de 5 à 45 minuten en de werknemer kan deze inzetten wanneer dat nodig is.

Waar?

Autisme Mindfulness training op eigen locatie, in-company,
8 weken 2 uur per sessie.
Op een geschikte en goed te bereiken locatie.

Waarom Mindfulness bij mensen met autisme?

Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen met autisme er baat bij heeft.

Bij de Autisme Mindfulness Training staat het waarom van gedachten en gevoelens niet centraal. Dit wordt niet dieper ontleed. Centraal staat stressrelease.
- Er wordt weinig tot niet stilgestaan bij gedachten en gevoelens.
- Training is prettig voor mensen met ASS, vanwege de andere manier van informatieverwerking.
- Er worden concrete technieken geleerd om in te zetten om zo aandacht bewust te sturen.
- Helpt bij somberheidsklachten, het doorbreken van de gedachtencyclus, vermindering  van overprikkeling, is een middel om bewust zelfzorg in te zetten.
- De werknemer krijgt meer regie over zijn handelen, doordat hij bewust aandacht kan sturen.

Mindfulness, is bekend geworden door John Kabat-Zinn (Amerikaanse- microbioloog) en heeft zijn oorsprong in het boeddhisme. Kabat-Zinn vertaalde dit naar een Westers georiënteerde meditatievorm, waarbij het ons op praktische en effectieve manier leert omgaan met stress en spanningen. Doordat het praktisch en concreet is sluit dit beter aan bij de Westerse manier van leven, denken en beleven.

Voordelen van  Mindfulness ASS voor uw bedrijf 

- Uw bedrijf biedt duurzaamheid door werknemers handvatten te bieden voor zelfzorg;
- Uw bedrijf werkt preventief aan gezondheid;
- Uw werknemer is na deze training productiever doordat hij of zij beter gefocust is;
- Uw werknemer is na deze training vitaler doordat hij of zij beter lichamelijke grenzen aanvoelt;
- Uw bedrijf straalt gezondheid uit, doordat uw werknemer meer gericht is op positieve gevoelens en minder negatieve gevoelens ervaart. 

Rust in het hoofd en minder spanning in het lichaam. Het is bekend dat negatieve gevoelens samen gaan met gezondheidsklachten en psychische stress, met vaak als gevolg een verhoogd ziekteverzuim. De Autisme Mindfulness Training biedt een concrete en constructieve aanpak voor stresshantering.